Články

 • Kdy a jak má analytik zahájit vyhledávání analytických tříd?

  Účastníci našich školení a konzultací velmi často položí otázku: „Kdy a jak zahájit vyhledávání analytických tříd“? Jednoduchá šalamounská odpověď by mohla znít: „Jakmile to bude možné, protože je to pro další vývoj výhodné“. Tato odpověď je sice pravdivá, ale není nám příliš užitečná, protože sama o sobě nedefinuje přesný okamžik na časové ose vývoje a tedy neurčuje signál k vyhledávání tříd.

  Zkusme tedy tento okamžik kdy a jak začít vyhledávat třídy definovat přesně.

 • Velmi častá chyba při vyhledávání případů užití a jak se jí vyvarovat

  Při in-house školení ve firmách anebo v rámci veřejných školení velmi často řešíme příklady přinesené přímo účastníky školení jako součást konzultace. Několikrát se mi stalo, že jsem přitom identifikoval stále tutéž opakující se chybu a proto bych se tady o ní rád tak trochu rozepsal. Dopředu musím podotknout, že se jedná o chybu velice častou a záludnou, protože souvisí s častou záměnou názvu případu užití s aktivitou v daném případu užití.

 • Reakce na předešlý článek ohledně časté chyby při zadávání prací analytikovi

  Vždy mne potěší, když se nad články resp. příspěvky na tomto webu rozproudí diskuse a velice rád na ně také odpovídám. Proto mne potěšilo, když jsem po vydání předchozího článku s názvem O jedné časté a velmi nepříjemné chybě při zadávání prací analytikovi obdržel zajímavý mail s reakcí na tento článek. V tomto článku předkládám tento mail a následně mou odpověď i s příkladem.

 • Když není čas ostřit sekery…

  Obdržel jsem nedávno mail, z něhož cituji následující pasáž:

  U nás ve firmě se topíme ve vývoji, tj. topíme se v problémech, které popisujete v některých svých článcích. Chtěl bych některé věci změnit a snažím se si udělat jako základ v problematice trošku jasno… Pak zvažuji nějaká školení, ale nejdříve chci něco nastudovat…

  S tímto problémem jsem se setkal opravdu často. Praxe ukazuje, že ve firmě je třeba věnovat se postupům vývoje SW a pokud se tento “vývoj vývoje” neřídí správným směrem (anebo se řídí sám), nastávají v SW firmě velké problémy.

  Velice mi to připomíná situaci u dřevorubců, kteří nechtějí ztrácet čas ostřením seker. Protože velmi spěchají, tak se nechtějí takovou drobností, jakou je ostření seker, ani na chvíli zdržovat, a tak usilovně “buší” do dřeva stále tupějšími nástroji … A světe div se, práce jde stále pomaleji a pomaleji.

 • Do jaké míry má analytik umět programovat? 2.část

  V předešlé části článku bylo pojednáno o požadovaných znalostech analytika z oblasti technologií a základních pojmů z OOP:

  • vztah třída-instance,
  • generalizace
  • polymorfismus

  Kromě těchto nejzákladnějších znalostí by měl analytik znát navíc i některé ze vzorů Design Patterns. Důvodem je ta skutečnost, že některé z těchto vzorů mohou samy svou konstrukcí nabídnout řešení návrhu IS již na analytické úrovni. Při využití vzorů se řešení v analytické rovině navrhne pomocí vztahu Generalizace jak v CLASS MODELU, tak v USE CASE MODELU.

  V této části článku bude uveden přehled těch vzorů, které by analytik (resp. každý vývojář) měl znát a o nichž by měl vědět nejen to, jak fungují, ale také jak a kdy se používají.