August 2017

Monthly Archives

  • Použití utility EA Excel Renamer

    Problémy u vícejazyčné dokumentace v EA Jako externí konzultant a analytik ve firmách vyvíjejících informační systémy jsem někdy narazil na problémy s jazykovou bariérou. V některých případech byla vyžadována analytická dokumentace projektu jak v češtině, tak současně pro mne vcelku vzdáleném jazyce, například v němčině. Bohužel, na rozdíl od angličtiny jsem se tomuto jazyku nikdy nevěnoval, natož abych jej […]