June 2015

Monthly Archives

  • Kdy a jak má analytik zahájit vyhledávání analytických tříd?

    Účastníci našich školení a konzultací velmi často položí otázku: „Kdy a jak zahájit vyhledávání analytických tříd“? Jednoduchá šalamounská odpověď by mohla znít: „Jakmile to bude možné, protože je to pro další vývoj výhodné“. Tato odpověď je sice pravdivá, ale není nám příliš užitečná, protože sama o sobě nedefinuje přesný okamžik na časové ose vývoje a tedy neurčuje signál k vyhledávání tříd.

    Zkusme tedy tento okamžik kdy a jak začít vyhledávat třídy definovat přesně.