March 2017

Monthly Archives

  • Seriál: Jak se tvoří čistý kód aneb jak se vyvarovat paskvilům – 5. kapitola: Ještě záludnější příklad na zašpinění vrstvy

    V předešlých článcích jsme si na jednoduchém příkladu vysvětlili jednu z nejčastějších chyb, kterou bychom mohli nazvat jako “zašpinění vnitřní vrstvy”. Podstatou této chyby je umístění evidované informace “příliš nízko”. Údaje o Čtenáři mají být ve Čtenáři (vyšší vrstva) a nikoliv v Osobě (nižší vrstva). Tento příklad má svou výhodu ve své jednoduchosti a průzračnosti (což je výhodou pro vysvětlení), ale musím podotknout, že situace bývají v praxi mnohem “záludnější”.

    Uveďme si příklad na podobné téma. Zajímavá je statistika tohoto příkladu: Podle mého odhadu asi 90% vývojářů považuje chybné řešení tohoto příkladu za správné…