August 2019

Monthly Archives

  • Praktický příklad na „posun meta“: Agenda Číselníky

    Takřka v každém evidenčním systému se vyskytují tzv. číselníky, někdy zvané také jako „kódovníky“, anglicky např. jako „Code List“. Jedná se o velmi jednoduché entity obsahující „kód + text“ (případně zkratka apod.), které pomocí odkazu přidělují daným prvkům vlastnosti jako hodnotu kódu. Většinou se tak děje ve scénáři výběrem od obsluhy. Každému kódu je přiřazen význam, což vyjadřuje obsah atributu text zobrazitelný obsluze. Jako příklady uveďme číselník barev, číselník typů bankovních služeb, číselník typů osob atd. Existuje několik možných analytických návrhů, jak tyto entity navrhnout a poté realizovat. V tomto článku si tyto možnosti uvedeme a také upozorníme na tzv. „posun meta“ (vysvětlení jevu nazvaném jako „posun meta“ viz kniha Analytické modelování v praxi zdarma zde).