Kniha Analytické modelování

obalkaam

Stažení knihy

V knize je popsán postup tvorby analýzy informačního systému a vytvoření analytického modelu informačního systému pomocí UML s objektově orientovaným přístupem. Detailně je popsáno použití dvou základních diagramů UML: Class Diagramu a Use Case Diagramu včetně postupů, jak je tvořit. V demonstračních příkladech jsou kromě již známých analytických vzorů a vzorů GOF využívány také původní vzory autora. Tato kniha je nezbytnou pomůckou nejenom každého analytika IS, ale také vedoucích projektů, vývojářů, technologů a programátorů podnikových systémů.

Není dovoleno další šíření knihy za úplatu. V případě použítí citace z knihy je třeba uvést odkaz na tuto knihu jako zdroj.

Navazující školení

Kniha je současně také jedním ze studijních materiálů k e-kurzu Čtvrtletní vzdělávací program profesního růstu analytika.

kniha Analytické modelování

Přidejte si autora do LinkedIn kontaktů, viz zde. 

Počet stahování počítán od 1.9.2017


Nepřehlédněte aktuální nabídku

Webináře

Nejbližší webinář:
Pravidla pro psaní scénářů v Use Case Modelu a nejčastější chyby

termín 3.3.2021

cena 490,- KčČtvrtletní vzdělávací program profesního růstu analytika

Účast hned na dvou e-learningových školeních dohromady.

Předplatné na deset jednodenních online webinářů

Ke každému webináři animovaná skripta ke stažení.

Po úspěšném absolvování kurzu certifikát.

Cena pouze 9 900 Kč