Kniha Analytické modelování

obalkaam

Stažení knihy

V knize je popsán postup tvorby analýzy informačního systému a vytvoření analytického modelu informačního systému pomocí UML s objektově orientovaným přístupem. Detailně je popsáno použití dvou základních diagramů UML: Class Diagramu a Use Case Diagramu včetně postupů, jak je tvořit. V demonstračních příkladech jsou kromě již známých analytických vzorů a vzorů GOF využívány také původní vzory autora. Tato kniha je nezbytnou pomůckou nejenom každého analytika IS, ale také vedoucích projektů, vývojářů, technologů a programátorů podnikových systémů.

Není dovoleno další šíření knihy za úplatu. V případě použítí citace z knihy je třeba uvést odkaz na tuto knihu jako zdroj.

Navazující školení

Kniha je současně také jedním ze studijních materiálů k e-kurzu Čtvrtletní vzdělávací program profesního růstu analytika.

kniha Analytické modelování

Přidejte si autora do LinkedIn kontaktů, viz zde. 

Počet stahování počítán od 1.9.2017


Nepřehlédněte aktuální nabídku

Prosperující SW firma hledá analytiky a JAVA programátory v okolí Hradce Králové

V případě zájmu pište na e-mail objects@object.cz