December 2019

Monthly Archives

  • Analytické vzory jako nástroj super rychlého vývoje IS

    Poznámka: Tento článek vyšel také jako doprovodný text ke stejnojmennému školení

    Pokud řešíte nějaký problém, tak je opravdu velice výhodné, když znáte předem řešení. O tom jsou obecně vzory v návrhu SW. Vzor totiž není nic jiného, než aplikace opětovné použitelnosti na řešení problémů. Obecně lze vzor v návrhu SW (a nejen v návrhu SW) definovat takto:

    Vzor je opětovně použitelné řešení na opakující se problém.