Analytické modelování

  • Praktický příklad na „posun meta“: Agenda Číselníky, 2.část

    V předešlém článku jsme se zabývali možnými řešeními agendy zvané jako „číselníky“ alias „kódovníky“. Ukázali jsme si tři možná řešení s různými variantami posunu meta. V tomto článku navážeme na předešlý článek dalšími úvahami a doufám, že (podobně jako minule) také dalšími příspěvky v diskusi.

  • Praktický příklad na „posun meta“: Agenda Číselníky

    Takřka v každém evidenčním systému se vyskytují tzv. číselníky, někdy zvané také jako „kódovníky“, anglicky např. jako „Code List“. Jedná se o velmi jednoduché entity obsahující „kód + text“ (případně zkratka apod.), které pomocí odkazu přidělují daným prvkům vlastnosti jako hodnotu kódu. Většinou se tak děje ve scénáři výběrem od obsluhy. Každému kódu je přiřazen význam, což vyjadřuje obsah atributu text zobrazitelný obsluze. Jako příklady uveďme číselník barev, číselník typů bankovních služeb, číselník typů osob atd. Existuje několik možných analytických návrhů, jak tyto entity navrhnout a poté realizovat. V tomto článku si tyto možnosti uvedeme a také upozorníme na tzv. „posun meta“ (vysvětlení jevu nazvaném jako „posun meta“ viz kniha Analytické modelování v praxi zdarma zde).