November 2016

Monthly Archives

  • Analytický zápis konfigurace systému s využitím Use Case diagramu a Class diagramu

    Nedávno mi přišel mail s tímto textem: Dobrý deň, pán Kravál,

    V snahe zužitkovať znalosti získané na Vašom školení analytikov a návrhárov našej firmy sme narazili na jeden problém, možno nás budete vedieť nasmerovať k jeho riešeniu. Náš produkt obsahuje rozsiahlu konfiguračnú stránku, kde je možné veľa vecí zapnúť, vypnúť, nastaviť na jednu z možností, niektoré možnosti majú zmysel, iba keď sú zapnuté iné možnosti apod. Konfigurácia sa ukladá do súboru vo formáte kľúč=hodnota (java properties) Pri behu aplikácie sa hodnoty konfigurácie udržiavajú ako hodnoty inštančných premenných singleton objektu, ostatné časti aplikácie sa na ne dopytujú cez getter metódy. Podľa tejto konfigurácie sa potom produkt správa v rôznych situáciách (scenároch). Niektoré kroky sa podľa nastavenia vynechávajú, niektoré idú jednou z možných ciest apod. Ako toto najlepšie namodelovať? Jediné, čo mi napadlo, je case-om priradiť nejaké activity diagramy, ktoré popisujú logiku (vetvenie, algoritmy) v závislosti od nastavenia. Alebo aj samotné nastavenia modelovať ako triedy a ich atribúty? Ako ich potom previazať so scenármi?