January 2021

Monthly Archives

  • Pořadí prvků typu Actor resp. include v UC diagramu (z cyklu zajímavé otázky ze školení)

    Účastnici e-kurzu Čtvrtletní vzdělávací program profesního růstu analytika dostali za úkol vytvořit Use Case Diagram na základě zadání. Ve výsledném  diagramu figurovalo vícero prvků typu Actor a některé z nich jako externí systémy. Ze zadání a následně za scénáře případu užití bylo zřejmé, že tyto prvky Actor se v algoritmu scénáře použijí v určitém pořadí.

    Jeden z účastníků vznesl dotaz, zda lze nějak toto pořadí použití znázornit v UC Diagramu, když ho známe.

    Odpověď zněla: Nebývá to zvykem, protože smysl a poslání prvků typu Actor v UC Diagramu je jiné, než ukázat jejich pořadí použití ve scénáři. Prvky typu Actor pomáhají zejména v tom, abychom nalezli všechny interakce “okolí versus systém”. Jedná se tedy hlavně o dobré analytické vodítko pro nalezení interfaců, které se následně řeší až do technologie komunikace vůči okolí. Pokud ale chcete, dá se v Use Case Diagramu použití prvků typu Actor ve scénáři znázornit i s daným pořadím.

    Tento článek pojednává možnosti, jak znázornit pořadí prvků typu Actor (resp. analogicky jak znázornit pořadí interakcí include).