Webináře

Jak on-line webinář probíhá

  • Stačí prohlížeč Chrome nebo MS Edge (jiné nikoliv), resp. aplikace MS Teams
  • Průběh webináře
    ✅výklad od 09:00 – 12:00
    ✅výklad + seminář od 13:00 – 15:00 (délka podle potřeby)

Cena webinářů

Webináře zdarma
Některé webináře jsou nabízeny zdarma (uvedeno u jejich charakteristiky).

Placené webináře
jednotlivec:   490 Kč ,
firemní sleva libovolný počet účastníků z firmy za 1 690 Kč,
přičemž každý zaměstnanec z firmy má svoje připojení (např. home office), je však třeba poslat dopředu jmenný seznam s maily

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Je možné fakturovat i bez DPH (s výjimkou fakturace daňově povinným do SK).


Aktuálně vyhlášené webináře

10 výhod efektivní tvorby High Level Analysis pro vedoucího projektu

Tento webinář je nabízen zdarma.

Charakteristika webináře
Ukazuje se, že problém tvorby High Level Analysis v agilním prostředí nespočívá v nákladech na její tvorbu (ty jsou zanedbatelné vůči přínosu), ale v umění tvořit tuto analýzu velice rychle a efektivně v agilním prostředí (SCRUM apod.).
Seminář seznámí vedoucí projektů, scrummastery a členy vedení ve firmách s principy nasazení tvorby High Level Analysis a následně také, k čemu všemu se dá v projektu použít.
Postupuje se od ukázkového příkladu s vysvětlením principů až po detailní rozbor všech přínosů HLA (např. pro testování, pro vývoj, pro tvorbu uživatelské dokumentace atd.). Vše je vysvětleno tak, že nejsou třeba žádné vstupní znalosti týkající se tvorby High Level Analysis.
Na závěr je vyhrazen velký prostor pro diskusi.

Termíny
04.06.2020 počet přihlášených 31
15.06.2020 počet přihlášených 18

Zájem o webinář
V případě zájmu resp. žádosti o další informace pošlete mail na adresu objects@objects.cz
anebo použijte kontaktní formulář:

Kontaktní formulář pro webinář 10 výhod efektivní tvorby High Level Analysis pro vedoucího projektu

Zájem o webinář: 10 výhod efektivní tvorby High Level Analysis pro vedoucího projektu

Termín (vyžadováno)

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Firma (vyžadováno)

Pozice ve firmě (vyžadováno)

Volný text (nepovinné)

 

Jak tvořit High Level Analýzu v agilních technikách (SCRUM apod.)

Charakteristika webináře
Chybné nasazení postupů vývoje při návrhu IS za pomoci jazyka UML vede často k nežádoucímu „zkostnatění vývoje“ a pád vývoje do metodiky Vodopád. Webinář seznamuje účastníky na konkrétních příkladech, jak lze skloubit modelování v UML spolu s nasazením technik SCRUM tak, aby vývoj získal jak agilnost, tak i nutnou High Level analýzu. Na webináři se ukáže postup tvorby High Level Analysis až po Tasky při dodržení agilnosti přímo na konkrétních příkladech.

Termíny
14.04.2020 počet přihlášených 5
21.04.2020 počet přihlášených 18
12.05.2020 počet přihlášených 32
19.05.2020 zrušen
09.06.2020 počet přihlášených 22

Zájem o webinář
V případě zájmu resp. žádosti o další informace pošlete mail na adresu objects@objects.cz
anebo použijte kontaktní formulář:

Kontaktní formulář pro webinář Jak tvořit High Level Analýzu v agilních technikách (SCRUM apod.)

Zájem o webinář Jak tvořit High Level Analýzu v agilních technikách (SCRUM apod.)

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Počet účastníků (pro více jak 3 můžete zadat jen přibližný počet)

Volný text (nepovinné)

 

Pravidla pro psaní scénářů případů užití neboli Use Case Scenario Patterns
v návaznosti na Tasky a User Story

Charakteristika webináře
Navazuje na předešlý webinář “High Level Analysis” dalším krokem “Low Level Analysis” bez ztráty agilnosti. Ve fázi Use Case Implementation View se již tvoří podrobnější scénáře a z nich se vytvářejí prvky Task resp. User Story jako zadání do implementace velice rychle a efektivně.
Psaní scénářů v případech užití by mělo podléhat určitým pravidlům, která se ve firmě nejlépe a nejefektivněji zavádějí pomocí tzv. vzorů – Use Case Scenario Patterns v návaznosti na Basic Class Model Patterns.
Webinář seznámí účastníky se vzory psaní scénářů prakticky a na příkladech. Ukážeme si také nejčastější chyby při psaní scénářů a jak se jim vyvarovat.

Termíny
14.05.2020 počet přihlášených 10
21.05.2020 počet přihlášených 24
11.06.2020 počet přihlášených 21

Zájem o webinář
V případě zájmu resp. žádosti o další informace pošlete mail na adresu objects@objects.cz
anebo použijte kontaktní formulář:

Kontaktní formulář pro webinář Pravidla pro psaní scénářů případů užití

Zájem o webinář Pravidla pro psaní scénářů případů užití neboli Use Case Scenario Patterns

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Počet účastníků (pro více jak 3 můžete zadat jen přibližný počet)

Volný text (nepovinné)