Použití utility EA Excel Renamer

Problémy u vícejazyčné dokumentace v EA

Jako externí konzultant a analytik ve firmách vyvíjejících informační systémy jsem někdy narazil na problémy s jazykovou bariérou. V některých případech byla vyžadována analytická dokumentace projektu jak v češtině, tak současně pro mne vcelku vzdáleném jazyce, například v němčině. Bohužel, na rozdíl od angličtiny jsem se tomuto jazyku nikdy nevěnoval, natož abych jej studoval. Mým úkolem externího konzultanta v těchto projektech bylo vést tvorbu analytických dokumentů (BPMN, UCM, ANALYSIS CLASS MODEL  aj.) a napomáhat postupům, jak je správně metodicky zapisovat.

Bohužel u vícejazyčných projektů to znamenalo vést dokumentaci analytického modelování v několika jazycích souběžně.

Pokud by byla analýza tvořena pouze a jenom ve Wordu (což je samozřejmě pro samotný postup vývoje nedostatečné), tak bychom se u vícejazyčné dokumentace s žádným problémem nesetkali. Stačilo by vytvořit dokumentaci pouze v jednom z nejvíce „přátelských“ jazyků (tj. v češtině resp. slovenštině anebo v angličtině) a poté bychom ji nechali odborně přeložit.

Hlavní problém u překladu dokumentace z jednoho jazyka do druhého spočívá v nutnosti zápisu modelů s názvy prvků v CASE nástroji, např. v EA. Je zřejmé, že například vést paralelně dva stejné modely v EA ve dvou jazycích souběžně (včetně změnových řízení) není zrovna to nejlepší řešení. Tehdy poprvé vznikla myšlenka využít pro překlady modelů nějakou utilitu. Navíc při kombinaci takového nástroje s použitím utility Word EA Editor se překlad provede velmi jednoduše mimo prostor EA, v Excelu a ve Wordu, přičemž synchronizační mechanismy zabezpečí konzistenci dokumentace s obsahem EA.

Problém mapování názvů evidovaných pojmů do technologie

Navíc se ukazuje se, že taková utilita umožňující rychlý překlad  by byla vhodná i pro jiné účely.

Na našich školeních zaměřených na analytické modelování resp. obecněji na návrh IS pomocí UML od účastníků velmi často zazní dotaz, jak při návrhu IS vyřešit problém týkající se rozdílu v názvech entit v analytickém modelu (což jsou evidované pojmy srozumitelné uživateli) na straně jedné versus názvy objektových tříd resp. tabulek v databázi v technologickém návrhu na straně druhé. V technologickém návrhu musejí názvy OOP tříd a tabulek v RDB podléhat určitým pravidlům, například nesmí obsahovat mezeru anebo diakritiku. Dokonce v některých firmách jsou povinně názvy tříd v kódu resp. tabulek v RDB vedené v angličtině, i když analýza je psaná česky.

I když lze obecně velmi efektivně využít transformací MDA (což EA podporuje),  tato transformace nemůže vystihnout všechny detaily změn názvu při mapování podle potřeb změn názvů prvků. V tomto případě se opět nabízí použít utilitu pro přejmenování prvků v EA. V kombinaci s MDA transformací lze jednoduše mapovat prvky analytického modelování do technologického designu přehledně a bez problémů.

V příštím článku si ukážeme konkrétní postupy práce s uvedenými utilitami jak u jazykového překladu, tak u mapování do designu .

Poznámka: Utility jsou volně dostupné na našem webu, viz menu nahoře, položka  EA Utility.


Nepřehlédněte aktuální nabídku

Prosperující SW firma hledá analytiky a JAVA programátory v okolí Hradce Králové

V případě zájmu pište na e-mail objects@object.cz
Categories

About the Author:

správce a majitel Serveru objektových technologíí http://www.objects.cz

2 Comments
 1. Dobrý den,
  vyzkoušel jsem nástroj EA Excel Renamer a funguje bez problémů. Nicméně jsem narazil na jeden problém a to, že se nestáhnou pro překlad popisky vztahů mezi jednotlivými objekty.
  Nevím, jestli jsem někde udělal chybu nebo je to standardní vlastnost nástroje, že tyto text k překladu nestahuje.
  Obdoně nevím, jestli by se stáhly i texty komentářů. Není to sice tak důležité jako názvy objektů, ale při tvorbě překladu diagramů by se jednalo o užitečnou vlastnost.
  děkuji za informaci,

  • Hezký den,
   díky za komentář, mrknu se na to.
   Jde o to, co lze vytáhnout z EA.
   Tato utilita používá COM přístup. Je možný také přístup přes databázové přípojení.
   Myslím ale, že texty vložené přímo do diagramu nemají přístupnou identitu.

0 Pings & Trackbacks

Leave a Reply