Help aplikace Word EA Editor (WEA)

Instalace

Požadavky na systém:

  • .NET 4.5
  • minimálně Word 2007

Instalace probíhá jako každá jiná instalace pomocí instalačního Wizardu přes Setup program.

Pro odinstalování postupujte standardně pomocí odebrání programu v okně Počítač / Odinstalovat nebo změnit program

Po instalaci se v Ribbon menu objeví nová záložka Word EA Editor:

 

Klikněte na tlačítko Project Browser, objeví se (resp. schová) panel aplikace Word EA Editor:

Nejprve nastavte připojení k EA

Klikněte na tlačítko Set EA Connection na panelu aplikace Word EA Editor, objeví se okno pro zadání parametrů připojení:

V poli Set the path or connection string zadejte cestu k EA souboru, resp. klikněte na tlačítko Select EAP file a najděte daný EAP soubor v souborovém systému, anebo pro EA DBMS verzi do pole zadejte connection string.

Refresh Project Browser

Pokud potřebujete synchronizovat obsah prvku Project Browser v panelu Word EA Editor  s aktuálním obsahem EA, klikněte na tlačítko Refresh Project Brow. Do treeview Project Browser v panelu Word EA Editoru se načte aktuální obsah EA. Obsah editovaného dokumentu není touto akcí synchronizován.

Vkládání prvků do Word dokumentu

Přesuňte myší (drag&drop) prvek z treeview Project Browser do plochy textu Word dokumentu na požadovanou pozici.

Pokud vkládáte element EA (nikoliv diagram), bude to textu vložen název tohoto elementu.

Pokud vkládáte diagram, objeví se okno pro výběr požadované akce:

V případě, že vyberete Insert Picture, do textu bude vložen obrázek diagramu. V případě, že vyberete Insert Name, do textu bude vložen název diagramu.

Všechny prvky vložené do textu mají povahu hyperlinků ve Wordu, kde do adresy URL je vložen GUID prvku z EA. Proto je možné kopírovat vložené prvky uvnitř textu (např. označením prvku + CTRL C + CTRL V přímo uvnitř textu), pokud se má daný prvek v textu opakovat. Dokument lze editovat také bez připojení k EA, funkcionality vložení a synchronizace s EA však nejsou dostupné.

Refresh document

Pokud chcete synchronizovat všechny prvky vložené do dokumentu (včetně diagramů) s aktuálním obsahem EA, klikněte na tlačítko  Refresh document ve Word EA Editor menu.

Protože aplikace mění obsah dokumentu, musíte si v každém případě uschovat backup kopii Word dokumentu před touto akcí! 

Tlačítka Help, Report bug and suggestion and About

Help  –  otevře tuto stránku Report bug or suggestion – otevře okno s informacemi pro odeslání zprávy o chybě resp. doporučení k aplikaci About  – otevře okno s informacemi o současné používané verzi WEA.