Procesní modelování BPM při návrhu IS

Obsah a náplň školení

Délka: 3 nebo 2 dny

Cílová skupina: analytici, technologové, programátoři a vedoucí projektů

Vstupní znalosti: minimální

Ukazuje se, že u podnikových systémů evidenční povahy se nezbytnou oblastí prací v projektu stává také procesní modelování. Tato technika bývá v SW firmách při návrhu systému poměrně dost zanedbávaná anebo se používá vysloveně špatně, což vede k fatálním chybám při návrhu IS. Školení seznamuje účastníky s postupy procesního modelování, které jsou zaměřeny na budoucí návrh IS včetně nasazení nástroje Enterprise Architect (EA). V rámci školení se účastníci naučí základy syntaxe jazyka BPMN poslední verze, což je standard procesního modelování, včetně nasazení nástroje EA s ukázkami (tento nástroj podporuje syntaxi BPMN). Současně je věnována velká pozornost řešení příkladů dodaných účastníky školení, čímž školení přechází až do konzultační podoby. Účastníci si tak přímo v praxi pod vedením zkušeného lektora vyzkouší postupy procesního modelování BPM na svém řešení včetně modelování v nástroji EA.

Rámcový obsah:

 • Jaký je hlavní cíl procesního modelování při návrhu IS, co je to kontext okolí při použití systému
 • Jaká je návaznost BPM na analytický model IS
 • Jak nalézat případy užití ve vztahu k procesnímu modelování BPM
 • Jaký je vztah BPM k metodice SCRUM (backlog, iterace, sprinty aj.)
 • Co je nezbytné u procesního modelování a jaké jsou nejčastější chyby v postupech procesního modelování
 • Jak vzniká nepřehledný BPM model, příčiny a jak se vyvarovat této chyby
 • Chyba „modelování pro modelování“ bez efektu na návrh IS
 • Co jsou to „zbytečné mašličky v modelu“ bez návaznosti na návrh IS
 • Jak se vyvarovat chybějícímu vztahu BPM k IS, podcenění zpětné vazby návrhu IS na BPM
 • Konzultace a řešení vlastních příkladů dodaných účastníky

Cílem je seznámit vývojáře s postupy procesního modelování při návrhu IS

Školení in-house

 • Toto školení se nabízí také jako firemní in-house, V případě zájmu napište na mail objects@objects.cz

Garantované termíny veřejných školení Procesní modelování BPM při návrhu IS

 • momentálně nejsou vyhlášeny žádné garantované termíny
 • možné termíny: 25.2. – 27.2., 25.3. – 27.3.2019, 15.4.- 17.4., 20.5.-22.5.

Cena a podmínky přihlášení

O ceně a podmínkách blíže viz na stránce o veřejných školeních zde