Prezenční a online školení UML, BPMN, USE CASE, OOP, Design patterns

Veřejná prezenční školení pro jednotlivce

Školení UML, BPMN, USE CASE, Čistý kód, OOP, Design Patterns pro jednotlivce jsou veřejná a konají se ve školících prostorách buď v Praze anebo Brně ve vyhlášených resp. dohodnutých termínech (nabízené termíny viz níže u detailu každého školení). Platí se za jednotlivce a jsou možné množstevní slevy při přihlášení více účastníků z jedné firmy. Veřejné školení pro jednotlivce se koná buď jako 3 denní anebo jako 2 denní. Tato volba je dána zájmem účastníků pro daný termín.

Cena na osobu

3 denní školení 15 900 Kč + DPH,
2 denní školení 12 900 Kč + DPH
Poznámka: Je možná fakturace bez připočtení DPH (vhodné, pokud vám školení neplatí firma)

Množstevní slevy

3 denní školení: 3 +1 zdarma,
2 denní 4 + 1 zdarma

Minimální počet účastníků pro konání školení

pro 3 denní minimálně 2 přihlášení účastníci, termín je poté garantován
pro 2 denní minimálně 3 přihlášení účastníci, termín je poté garantován

Pro konání školení v garantovaném termínu je třeba uhradit zálohu anebo, pokud firma neproplácí zálohové faktury, poslat závaznou objednávku.

Místo konání školení

Veřejná prezenční školení se konají buď v Praze anebo Brně podle převládajícího zájmu o dané školení v daném termínu.

Jak postupovat při přihlášení

  • prohlédněte si obsahy školení níže
  • vyberte školení a termín (nabízené termíny jsou uvedeny níže)
  • zvolte délku (3 nebo 2 dny)
  • zvolte, zda preferujete Prahu nebo Brno a zda se jedná nutný požadavek tohoto umístění
  • pošlete mail na adresu objects@objects.cz se zájmem o školení s parametry uvedenými výše, další domluvíme

Obsah a termíny veřejných prezenčních školení