Jednodenní webináře

Cyklus deseti jednodenních webinářůnejbližší webinář:

Čistý návrh IS a nejčastější chyby při návrhu SW

Termín 14.04.2021

Charakteristika webináře

Přednáší RNDr. Ilja Kraval.

Podstatu chyby nečistého návrhu velice trefně vystihují následující věty:
Bude to fungovat? Ano. Je to dobře? Ne.
Tvorba nečistého návrhu je velice záludná, protože na první pohled vše funguje správně, všichni jsou spokojeni včetně testerů, ale v systému se skrývá jedna nebo více časovaných bomb. Pokud se při návrhu SW vůbec nedbá na jeho čistotu, systém se po určité době stává neudržitelným, protože se díky této chybě uplatní starý známý Murphyho zákon “Při každé opravě chyby vzniknou minimálně dvě další chyby”.
Na našem webu vyšla celá série článků na toto téma, viz zde

Jak on-line webinář probíhá

 • Stačí prohlížeč Chrome nebo MS Edge (jiné nikoliv), resp. aplikace MS Teams
 • Průběh jednodenního webináře
  ✅ výklad od 09:00 – 12:00
  ✅ výklad + diskuse od 12:00 – 13:00

Termín: 14.04.2021     Cena: 490,- Kč (pro aktuální účastníky Čtvrtletního e-kurzu zdarma)

Zájem o webinář

V případě zájmu resp. žádosti o další informace pošlete mail na adresu objects@objects.cz
anebo použijte kontaktní formulář:

Kontaktní formulář pro webinář Čistý návrh IS a nejčastější chyby při návrhu SW

  Zájem o webinář Čistý návrh IS a nejčastější chyby při návrhu SW

  Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Počet účastníků (pro více jak 3 můžete zadat jen přibližný počet)

  Volný text (nepovinné, zadejte případně slevový kód)  Efektivní analytické vzory a opětovně použitelná analytická řešení

  Termín 22.03.2021, další bude vyhlášen

  Charakteristika webináře

  Přednáší RNDr. Ilja Kraval.

  Vzor lze obecně definovat jako opětovně použitelné řešení na opakující se problém. Vzory umožňují rychle najít řešení metodou „to už jsme přece dělali“ anebo podobně „to známe, to už někdo dělal a máme to tady v katalogu vzorů“. Díky tomu dochází k enormnímu urychlení vývoje a věci se neřeší metodou „vynalezneme již vynalezené“.

  Některá analytická řešení jsou velmi často opakovaně používaná, takže je vhodné je dobře znát. Po drobných úpravách lze toto řešení použít i ve vašem systému, tedy takové nabízené řešení se chová jako vzor.

  Znalost vzorů navíc zvyšuje kvalifikaci analytika a jeho prestiž. Vývojář, který v oblasti své práce zná a používá hodně vzorů (navíc pokud je má ve své paměti) působí pochopitelně na okolí jako expert. Z toho důvodu považuji studium vzorů za něco jako „osobní zájem vývojáře“.

  Analytické vzory probrané ve webináři

  Basic
  * Rychlé a stručné zopakování základních vzorů – pouze pro úplnost

  Advanced

  * CODE LIST (agenda kódovníků, univerzálně použitá entita “kód, text”)
  * TRAIN (Vlak má svoje vagóny a jeho použití, Historie odkazu, Přiřazení zaměstnanců apod.)
  * PARTY aneb Agenda Subjektů
  * HIERARCHY (obecná hierarchie)
  * ELEMENT IDENTIFIERS (správa identifikátorů elementů)
  * DATE INTERVAL (Datumový interval)

  Complex Analysis Patterns

  * STATE MACHINE (obecný stavový stroj použitelný všude)
  * OBSERVATIONS AND MEASURMENTS (obecně měření, pozorování a jiné podobné jevy)
  * ENTITIES WITH HISTORY (entity s historií, různé přístupy)
  * Další podle diskuse

     Rychlá a efektivní agilní tvorba Class Modelu v Low Level Analysis (i s příklady)


  Termín: 17.02.2021, další bude vyhlášen     Cena: 490,- Kč (pro aktuální účastníky Čtvrtletního e-kurzu zdarma)

  Charakteristika webináře

  Analytik v rámci Low Level Analysis ve scénářích případů užití používá pojmy, se kterými tento scénář pracuje. Tyto pojmy ve scénáři spolu s algoritmem programu identifikuje analytik ve spolupráci s konzultantem – budoucím uživatelem systému. Zde je přímý vztah k modelu tříd: Scénáře případů užití pracují s pojmy jako s instancemi z analytických tříd, které je třeba efektivně nalézt a popsat.

  Následně se tyto prvky z analytického modelu třídy mapují na struktury v dané technologii (OOP, RDB apod.) pomocí vzorů.

  Celá syntaxe modelu tříd v UML je poměrně dost rozsáhlá a složitá a proto je třeba použít odlehčenou “agile” verzi. Jinak totiž může dojít ke ztrátě agilnosti, kdy se autor z neznalosti zaměří na méně podstatné podrobnosti v syntaxi AM diagramu a přitom ty podstatné vynechá. Tato odlehčená “agile” syntaxe zavádí jednoduše jednodušší a rychlejší přechod do technologického návrhu pomocí vzorů.

  Ilustrativní obrázek z webináře

  Seminář seznámí analytiky a další členy projektu s principy efektivní syntaxe analytického modelu tříd zaměřené na agilní techniky vývoje.

  Na závěr je vyhrazen velký prostor pro diskusi.

  Účastníci obdrží po webináři prezentaci + další poznámky z diskuse.  Postupy High Level Analysis (BPM + UCM) v agilním prostředí  Termín: 3.2.2021, další bude vyhlášen     Cena: 690,- Kč (pro aktuální účastníky Čtvrtletního e-kurzu zdarma)

  Charakteristika webináře

  Ukazuje se, že problém tvorby High Level Analysis v agilním prostředí nespočívá v nákladech na její tvorbu (ty jsou zanedbatelné vůči přínosu), ale v umění tvořit tuto analýzu velice rychle a efektivně v agilním prostředí (SCRUM, KANBAN apod.).

  Chybné nasazení postupů vývoje při návrhu IS za pomoci jazyka UML vede často k nežádoucímu „zkostnatění vývoje“ a k pádu vývoje do metodiky Vodopád. Webinář seznamuje účastníky na konkrétních příkladech, jak lze skloubit modelování v UML spolu s nasazením agilních technik tak, aby vývoj získal jak agilnost, tak i nutnou High Level analýzu. Na webináři se ukáže postup tvorby High Level Analysis až po Tasky při dodržení agilnosti přímo na konkrétních příkladech.

  Seminář seznámí analytiky, resp. vedoucí projektů, scrummastery a členy vedení ve firmách s principy nasazení tvorby High Level Analysis a následně také, k čemu všemu se dá v projektu použít. Vše je vysvětleno tak, že nejsou třeba žádné vstupní znalosti týkající se tvorby High Level Analysis.

  Na závěr je vyhrazen velký prostor pro diskusi.

  Účastníci obdrží po webináři prezentaci + další poznámky z diskuse.  Seznam všech webinářů

  1. Postupy High Level Analysis (BPM + UCM) v agilním prostředí, termín 03.02.2021, další bude vypsán

  2. Rychlá a efektivní agilní tvorba Class Modelu v Low Level Analysis (i s příklady), termín 17.02.2021, další bude vypsán

  3. Pravidla pro psaní scénářů v Use Case Modelu a nejčastější chyby, termín 03.03.2021

  4. Efektivní analytické vzory a opětovně použitelná analytická řešení, termín 22.03.2021

  5. Čistý návrh IS a nejčastější chyby při návrhu SW termín 14.04.2021


  6. Úvod do objektového programování srozumitelně i pro analytiky

  7. Vzory objektového programování, které by měl znát i analytik

  8. Mapování analytického modelu do OOP + RDB, ORM technologie, srozumitelně i pro analytiky

  9. Praktická ukázka spolupráce nástrojů TEAMS, Trello (KANBAN) a EA při použití UML v agilním prostředí, od analýzy až do zadání pro kódování

  10. Rozbor, vysvětlení a animace nejzajímavějších příkladů ze školení AM ADV a AM PROF (závěrečný webinář)