Jednodenní webináře

Cyklus deseti jednodenních webinářůnejbližší webinář:

Pravidla pro psaní scénářů v Use Case Modelu a nejčastější chyby


Termín: 03.03.2021     Cena: 490,- Kč (pro aktuální účastníky Čtvrtletního e-kurzu zdarma)

Charakteristika webináře

Přednáší RNDr. Ilja Kraval.

Webinář navazuje na předešlé webináře “High Level Analysis” a “Class Model” popisem prací v “Low Level Analysis” na scénářích UC a to bez ztráty agilnosti.

Ve fázi Use Case Implementation View se již tvoří podrobnější scénáře jako vnitřní pohled na případy užití. Z těchto scénářů se následně vytvářejí prvky Task resp. User Story jako zadání do implementace velice rychle a efektivně.
Psaní scénářů v případech užití by mělo podléhat určitým pravidlům, která se ve firmě nejlépe a nejefektivněji zavádějí pomocí tzv. vzorů – Use Case Scenario Patterns v návaznosti na Basic Class Model Patterns.
Webinář seznámí účastníky se vzory psaní scénářů prakticky a na příkladech. Ukážeme si také nejčastější chyby při psaní scénářů a jak se jim vyvarovat.

Jak on-line webinář probíhá

 • Stačí prohlížeč Chrome nebo MS Edge (jiné nikoliv), resp. aplikace MS Teams
 • Průběh jednodenního webináře
  ✅výklad od 09:00 – 12:00
  ✅výklad + seminář od 13:00 – 15:00 (délka podle potřeby)

Zájem o webinář

V případě zájmu resp. žádosti o další informace pošlete mail na adresu objects@objects.cz
anebo použijte kontaktní formulář:

Kontaktní formulář pro webinář Pravidla pro psaní scénářů v Use Case Modelu

  Zájem o webinář Pravidla pro psaní scénářů případů užití neboli Use Case Scenario Patterns

  Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Počet účastníků (pro více jak 3 můžete zadat jen přibližný počet)

  Volný text (nepovinné)

     Rychlá a efektivní agilní tvorba Class Modelu v Low Level Analysis (i s příklady)


  Termín: 17.02.2021, další bude vyhlášen     Cena: 490,- Kč (pro aktuální účastníky Čtvrtletního e-kurzu zdarma)

  Charakteristika webináře

  Analytik v rámci Low Level Analysis ve scénářích případů užití používá pojmy, se kterými tento scénář pracuje. Tyto pojmy ve scénáři spolu s algoritmem programu identifikuje analytik ve spolupráci s konzultantem – budoucím uživatelem systému. Zde je přímý vztah k modelu tříd: Scénáře případů užití pracují s pojmy jako s instancemi z analytických tříd, které je třeba efektivně nalézt a popsat.

  Následně se tyto prvky z analytického modelu třídy mapují na struktury v dané technologii (OOP, RDB apod.) pomocí vzorů.

  Celá syntaxe modelu tříd v UML je poměrně dost rozsáhlá a složitá a proto je třeba použít odlehčenou “agile” verzi. Jinak totiž může dojít ke ztrátě agilnosti, kdy se autor z neznalosti zaměří na méně podstatné podrobnosti v syntaxi AM diagramu a přitom ty podstatné vynechá. Tato odlehčená “agile” syntaxe zavádí jednoduše jednodušší a rychlejší přechod do technologického návrhu pomocí vzorů.

  Ilustrativní obrázek z webináře

  Seminář seznámí analytiky a další členy projektu s principy efektivní syntaxe analytického modelu tříd zaměřené na agilní techniky vývoje.

  Na závěr je vyhrazen velký prostor pro diskusi.

  Účastníci obdrží po webináři prezentaci + další poznámky z diskuse.  Postupy High Level Analysis (BPM + UCM) v agilním prostředí  Termín: 3.2.2021, další bude vyhlášen     Cena: 690,- Kč (pro aktuální účastníky Čtvrtletního e-kurzu zdarma)

  Charakteristika webináře

  Ukazuje se, že problém tvorby High Level Analysis v agilním prostředí nespočívá v nákladech na její tvorbu (ty jsou zanedbatelné vůči přínosu), ale v umění tvořit tuto analýzu velice rychle a efektivně v agilním prostředí (SCRUM, KANBAN apod.).

  Chybné nasazení postupů vývoje při návrhu IS za pomoci jazyka UML vede často k nežádoucímu „zkostnatění vývoje“ a k pádu vývoje do metodiky Vodopád. Webinář seznamuje účastníky na konkrétních příkladech, jak lze skloubit modelování v UML spolu s nasazením agilních technik tak, aby vývoj získal jak agilnost, tak i nutnou High Level analýzu. Na webináři se ukáže postup tvorby High Level Analysis až po Tasky při dodržení agilnosti přímo na konkrétních příkladech.

  Seminář seznámí analytiky, resp. vedoucí projektů, scrummastery a členy vedení ve firmách s principy nasazení tvorby High Level Analysis a následně také, k čemu všemu se dá v projektu použít. Vše je vysvětleno tak, že nejsou třeba žádné vstupní znalosti týkající se tvorby High Level Analysis.

  Na závěr je vyhrazen velký prostor pro diskusi.

  Účastníci obdrží po webináři prezentaci + další poznámky z diskuse.  Seznam všech webinářů

  1. Postupy High Level Analysis (BPM + UCM) v agilním prostředí, termín 03.02.2021, další bude vypsán

  2. Rychlá a efektivní agilní tvorba Class Modelu v Low Level Analysis (i s příklady), termín 17.02.2021, další bude vypsán

  3. Pravidla pro psaní scénářů v Use Case Modelu a nejčastější chyby termín 03.03.2021


  4. Efektivní analytické vzory a analytická řešení, rozbor s animací

  5. Čistý návrh IS a nejčastější chyby při návrhu SW

  6. Úvod do objektového programování srozumitelně i pro analytiky

  7. Vzory objektového programování, které by měl znát i analytik

  8. Mapování analytického modelu do OOP + RDB, ORM technologie, srozumitelně i pro analytiky

  9. Praktická ukázka spolupráce nástrojů TEAMS, Trello (KANBAN) a EA při použití UML v agilním prostředí, od analýzy až do zadání pro kódování

  10. Rozbor, vysvětlení a animace nejzajímavějších příkladů ze školení AM ADV a AM PROF (závěrečný webinář)