Kurz profesního růstu analytika AM PROFESSIONAL
distanční e-kurz

Jak kurz funguje

 • Přihlaste se do týmu analytiků a postupně budeme vyvíjet agendu.

 • Pod vedením vedoucího (zkušený školitel RNDr. Ilja Kraval) budete plnit úkoly v týmu při tvorbě dokumentů:

  * Procesní model agendy (BPM High Level View)
  * Vyhledání případů užití (Use Case Model)
  * Scénáře případů užití (Scenario Patterns)
  * AM Class model
  * Zadání do relizace

 • Tyto analytické dokumenty budou poté zpracovány najatými programátory (freelancery) až do fáze kódování.

 • Můžete si tak přímo v praxi odzkoušet postupy až po zadání do programování.

Charakteristika kurzu

 • forma : e-learning přes internet (offline i online), úkoly, diskuse, chat, uzávěrky

 • délka : cca 2- 3 měsíce

 • Pro účast na kurzu je nutné mít instalován CASE nástroj EA a WORD.

 • Na konci kurzu obdrží účastníci certifikát o absolvování tohoto kurzu (neplatí při nezodpovědném přístupu ke kurzu).

 • Kurz je veden zkušeným lektorem RNDr. Iljou Kravalem.

 • Maximální počet je stanoven na 10 účastníků. Toto omezení je dáno snahou o kvalitní individuální přístup ke každému z nich.

Nejlepší učení je praxí

 • Kurz je veden interaktivní distanční formou přes internet, takže účastník jej může postupně absolvovat kdekoliv a kdykoliv podle vlastního uvážení (třebas i každou neděli večer, pokud chce). Kurz je poměrně dost obsáhlý, takže jeho prezenční forma je vyloučena.

 • Účastníci řeší přímo v praxi konkrétní agendu metodami a postupy od zadání až po návrh analytického modelu v posloupnosti kapitol, které jsou obdobou iterace při vývoji. Každá kapitola je ukončena odevzdaným návrhem řešení, nad nímž se průběžně diskutuje, navrhují varianty apod.

 • Součástí kurzu je diskusní fórum daného běhu kurzu, kde účastník může klást otázky školiteli anebo diskutovat s ostatními účastníky k tématům a vzniklým otázkám. Do diskusního fóra mají přístup všichni účastníci daného běhu kurzu včetně školitele, účastníci vystupují pod anonymními nicky.

 • Účastník v průměru stráví 3-5 hodin týdně při řešení příkladů v kurzu.

 • Na konci kurzu získá účastník certifikát o absolvování školení (neplatí v případě nezodpovědného přístupu).

Vyzkoušejte si pozici přímo v praxi a staňte se členem virtuálního týmu analytiků!

Cena kurzu

Pro 1 účastníka je cena stanovena na

6 900,- Kč

Sleva na tento běh 50% :
3 450,- Kč

 • Cena je uvedena bez DPH, vůči neplátcům DPH v rámci ČR (nikoliv SK) je možné fakturovat bez DPH

 • Množstevní sleva pro firmy 2 + 1 zdarma (zaplaťte za 2, pošlete 3)

 • Pro studenty denního studia sleva 50% (nutno poslat doklad o studiu – sken)

Nejbližší termín

Nejbližší termín kurzu

AM PROFESSIONAL 2019 2

je vyhlášen na     23.10.2019

aktuální počet účastníků     1

V případě zájmu resp. žádosti o další informace pošlete mail na adresu objects@objects.cz
anebo použijte kontaktní formulář: