Customizované školení na míru přesně pro vás

Využijte možnosti customizace školení pro vaši firmu

Možnosti volby technologie školení

  • inhouse u vás ve firmě
  • online videokonference, virtual class

Nabídka možností customizovaného školení

  • Efektivní Use Case techniky, 3 dny
  • Jak skloubit agilní techniku vývoje SCRUM s návrhem IS pomocí UML v příkladech, 3 dny
  • Úvod do OOP pro analytiky, 3 dny
  • Čistota objektového programování a Design Patterns, 3 dny
  • Úvod do procesního modelování v syntaxi BPMN, 2 dny
  • Jiná témata týkající se návrhu IS pomocí UML dle vašeho výběru

V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.