Praktický analytický workshop

Cíl

Cílem workshopu je zpracovat analytické dokumenty jako efektivní zadání pro další realizaci a současně tím ukázat doporučené postupy tvorby analytických dokumentů.

V průběhu workshopu budou přímo na vašem příkladu vysvětleny efektivní postupy tvorby analytické dokumentace v takové podobě, aby byly minimalizovány následné chyby vzniklé nedorozuměním, informačními šumy, chybami zadání apod.

Současně bude ukázáno, jak lze tyto dokumenty oponovat, revidovat a případně odhadovat pracnosti následné realizace a také bude ukázáno, jak následně provádět změnová řízení (změny po stabilizační uzávěrce).

Průběh a forma

Uvedená dokumentace bude tvořena pod vedením zkušeného lektora RNDr. Ilji Kravala přímo účastníky workshopu formou brainstormingu. Z toho důvodu je pro workshop nutná větší mazací tabule, která bude v průběhu workshopu focena. Bude také ukázán doporučený zápis do CASE nástroje a případně do Wordu.

Znalostní okruhy

Na vašem příkladu budou současně se zpracováním agendy vysvětleny (mimo jiné) tyto znalostní okruhy:

  • Jak se tvoří sofistikovaný analytický popis chování agendy (BDD v návaznosti na BPM, UML, Use Case techniky, Scenario Patterns atd.)

  • Další práce nad analytickou dokumentací: Revize, oponentury, odhady pracnosti, následné změnové řízení a příp. jiné postupy

  • Vztah SCRUMu k analytickým dokumentům: User Story (SCRUM) versus Use Case (UML), nejčastější chyby

  • Jak skloubit UML a SCRUM a nespadnout do pasti „Waterfall Model” i pro větší agendy, tj. jak zachovat agilnost i pro větší rozsahy analytických prací a současně přitom u agilních postupů neztratit „High Level Analysis View“

Jak postupovat v případě zájmu

  • Pošlete mail na adresu objects@objects.cz anebo použijte kontaktní formulář níže.

  • Vybereme datum a vyměníme několik mailů týkajících se dané problematiky k řešení u vás

Cena

  • Cena není závislá na počtu účastníků, avšak maximální počet účastníků je 12.

  • V ceně jsou již zahrnuty náklady lektora na cestovné a ubytování a liší se proto podle místa konání

  • Cena je stanovena dohodou (v případě zájmu pošleme nabídku)

V případě zájmu resp. žádosti o další informace pošlete mail na adresu objects@objects.cz
anebo použijte kontaktní formulář: