Efektivní postupy návrhu IS pomocí OOP a UML in-house

Chcete zavést efektivní postupy vývoje IS?

chaos
 • Nejste spokojeni s postupy vývoje SW ve vaší firmě?
 • Připadá vám dokumentace vývoje spíše slabá?
 • Připomíná vám vývoj SW spíše hašení požáru než výrobu SW?
 • Chcete vývoj IS ve vaší firmě zlepšit?

  Pak jste tu správně.


Jak zavést efektivní postupy vývoje IS ve firmě anebo je více zdokonalit

Základní oblasti vedoucí k efektivnímu vývoji IS

 • techniky čistého kódu OOP, SOLID, Design Patterns, vrstvy systému
 • zavedení analýzy, BPMN a Use Case technik, správné použití doménového modelu
 • použití potřebných UML modelů vznikajících in-situ při vývoji
 • zavedení moderních technologií, ORM, IOC, architektury IS
 • postupy vývoje, agilní techniky, např. SCRUM
 • efektivní použití CASE nástroje a nástroje pro dokumentaci včetně nástrojů pro řízení vývoje IS (JIRA, apod.)
banner4

Řešením je kompaktní školení

 
 • získáte ucelené školení pokrývající celou oblast s logicky navazujícím obsahem
 • školení vám bude prezentovat zkušený školitel RNDr. Ilja Kraval (LinkedIn) , který za 18 let praxe proškolil již více než 150 firem v ČR a na Slovensku
 • v rámci cvičení vám školení poskytne spoustu ukázkových příkladů z praxe
 • v závěrečné části školení budete se školitelem řešit příklady přímo z vašeho SW, získáte tak v rámci školení i hodiny konzultací

Organizace školení

Vzhledem k rozsahu probírané látky je školení koncipováno jako 5denní, běh školení může být rozděleno na 3 + 2 dny ve dvou různých týdnech (aby vývojáři nebyli nepřítomni na pracovišti po celý pracovní týden). Předpokládané zahájení je navrženo v každý den na 9:00, ukončení podle potřeby. Cena školení je nezávislá na počtu účastníků, tím je v ceně ukryta množstevní sleva (pro více účastníků je cena na jednoho účastníka nižší).

V případě zájmu nás kontaktujte

Napište mail na naši mailovou adresu, anebo použijte formulář níže, rádi zodpovíme dotazy. Další případné kroky včetně detailů domluvíme mailovou korespondencí.

Kontaktní formulář