Analytické modelování pomocí UML v praxi inhouse nebo výjezdové v Krkonoších

Vyškolte vaše analytiky na školení inhouse anebo na školení výjezdovém v Krkonoších

 • Nabízíme vám ucelené, cílené specifické školení pro analytiky, vývojáře a vedoucí projektů.
 • Naučíme analytiky technikám procesního modelování BPMN, Use Case technikám, tvorbě doménových modelů a dalším nutným skills analytika.
 • V rámci školení prezentujeme také spoustu příkladů z praxe.
 • Školení vede zkušený školitel a konzultant RNDr. Ilja Kraval viz jeho citace:

  ukázat citaci vedoucího školení

  Během své dlouholeté praxe jsem se setkal s různými představami, co je vlastně náplní práce analytika v SW firmě a jaké má odevzdávat dokumenty. Nejčastější chyba, s jakou jsem se kdy setkal, bylo zanedbání nebo dokonce ignorování té skutečnosti, že výstupy analytika slouží hlavně pro další fázi vývoje, tj. že jsou v prvé řadě zadáním pro technology a programátory. Pokud se technologům a programátorům analytické dokumenty nelíbí, něco je špatně. Přestože se analytik musí vyjadřovat hodně abstraktně a na vysoké úrovni logiky, tak musí mít ve své práci vždy nesutálý fokus na realizaci a musí si být vědom, že jeho dokumenty slouží jako zadání do technologie a programování. Na druhé straně jeho výstupy také studuje jak zákazník (Product Owner), tak i vedoucí projektu k ověření korektnosti a úplnosti odevzdaného analytického řešení (procesní mapa, chod procesů, procesní škola modelování BPMN + UCM). V žádném případě nejsou analytické dokumenty nějakým “nezávazným pokecáním” o dané problematice!

  RNDr. Ilja KravalškolitelObject Consulting s.r.o.Charakteristika kurzu

 • Cílová skupina: analytici a vedoucí projektů, mohou být technologové a programátoři
 • Vstupní znalosti: minimální
 • Délka: 2 dny

ukázat rámcový obsah

 • Základní principy vývoje IS, úrovně abstrakce, povinné výstupní a doprovodné analytické dokumenty v UML
 • Syntaxe a návrh analytického Class Modelu, možné vztahy mezi informacemi v systému, mapování do technologie
 • Procesní škola nalézání případů užití, tvorba BPM a UCM modelů, procesní mapa
 • Syntaxe Use Case diagramu (Actor, Include, Extend, Generalization atd.)
 • Pravidla pro psaní scénářů, vztah ke Class modelu
 • Nejčastější chyby analytika
 • Kontrola úplnosti a konzistence Use Case Modelu, metody vyhledávání chybějících funkcionalit
 • Výstupy analytika pro jiné oblasti projektu (řízení projektů, testování, obchod, aj.)
 • Vztah tvorby analytických dokumentů s možnostmi nasazení agilní metodiky SCRUM (s příkladem)


Forma školení

2denní školení pro vaše zaměstnance in-house u vás ve firmě.
Cena inhouse školení je nezávislá na počtu účastníků, tím je v ceně ukryta množstevní sleva (pro více účastníků je cena na jednoho účastníka nižší)
V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz anebo použijte kontaktní formulář

Kontaktní formulář pro in-house školení

Zájem o in-house školení ve firmě

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Firma a město (vyžadováno)

Typ školení

Navrhovaný přibližný termín (plus minus)

Volný text (nepovinné)