Ceník in-house školení a konzultací

Cena 3denních in-house školení – únor, březen 2020

Týká se těchto in-house školení:
Úvod do OOP, Clean Code a Design Patterns
Analytické vzory jako nástroj super rychlého vývoje IS
Analytické modelování
Jak skloubit UML a SCRUM
Efektivní Use Case techniky

Aktuální vyhlášená cena 3denního školení činí

36 900 Kč + náklady školitele.

Cena není závislá na počtu účastníků (maximálně však 20)
Cena je uvedena bez DPH.

V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz anebo použijte formulář níže.

Kontaktní formulář pro in-house školení u vás ve firmě

Zájem o in-house školení ve firmě

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Firma a město (vyžadováno)

Typ školení

Navrhovaný přibližný termín (plus minus)

Volný text (nepovinné)

Cena 1denní konzultace u vás ve firmě

Aktuální vyhlášená cena 1denní konzultace činí

13 900 Kč + náklady školitele.

Cena je uvedena bez DPH.

V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz anebo použijte formulář níže.

Kontaktní formulář pro konzultaci u vás ve firmě

Zájem o konzultaci ve firmě

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Firma a město (vyžadováno)

Navrhovaný přibližný termín (plus minus)

Volný text (nepovinné)

Organizace školení a konzultace

Školení ve vaší firmě vede RNDr. Ilja Kraval osobně.

Ke školení je třeba větší mazací fixová tabule (flipchart nestačí!) a dataprojektor.

Zahájení je navrženo na 9:00, přes den přestávka na oběd podle dohody, ukončení přibližně 16 – 17 podle průběhu.

První den školení se školitel dostaví do vaší firmy okolo 8:30 kvůli prvotní přípravě.

Organizace konzultace je dána dohodou, většinou od 9:00 do pozdních odpoledních hodin.