Nabídka školení pro firmy

Charakteristika nabídky školení pro firmy

 • Jako dlouholetý školitel a analytik – metodik nabízím specifická školení pro SW firmy.
 • Jedná se o jednorázové 2-denní školení.
 • Termíny a cena dohodou.
 • Nabídka obsahu školení viz níže.
 • Školení vede zkušený školitel a konzultant
  RNDr. Ilja Kraval.
 • Z důvodu vytíženosti školitele nabízíme termíny omezeně – jeden za 3 měsíce (= jeden termín za kvartál).

  Momentální obsazenost termínů 2023:

  1 kvartál   obsazeno (2-denní školení v Bratislavě)
  2 kvartál   volný termín
  3 kvartál   volný termín
  4 kvartál   volný termín


Forma školení a kontakt

Školení se v současné době nabízí pro firmy in-house po dohodě (včetně ceny).

V případě zájmu pište prosím na adresu objects@objects.cz