Doporučený CASE nástroj

Při konzultační a školící činnosti bývá velmi často ze strany klientů položena následující otázka:

 • Jaký nástroj pro modelování v UML bychom měli používat?
 • Jaký nástroj doporučujete?
 • Který z nich je cenově nejvýhodnější?

Po dlouhou dobu jsem při školeních a konzultacích hovořil o třech základních nástrojích použitelných v ČR a SR pro modelování:

 1. Rational Rose (viz www.unicorn.cz)
 2. Select Enterprise (viz www.lbms.cz)
 3. Visio (viz www.microsoft.com)

Každý z nich má své výhody a nevýhody, ale u všech třech lze za velkou nevýhodu (v našem regionu) považovat zejména jejich cenovou nedostupnost. Avšak tato situace se nyní rapidně změnila! Nyní totiž k těmto nástrojům přibyl úplně nový a vzhledem k poměru „výkon / cena“ velmi zajímavý nástroj:

Enterprise Architect (dále také EA)

Firma Object Consulting se začíná v praktické oblasti orientovat přímo na tento nástroj firmy Sparx Systems, protože jej hodlá používat jako „svůj vlastní modelovací nástroj“.

(poznámka : Neznamená to samozřejmě, že klienti, kteří mají a již používají jiný nástroj k modelování, nemohou mít přístup k našim konzultačním a školícím službám. Jak známo, modelování v UML, objektové programování a komponentní technologie jsou na nástroji nezávislé a tedy všichni klienti mohou nadále používat našich služeb školení a konzultací v UML, OOP a komponentní technologii.)

Klienti používající EA budou mít tímto jakousi “praktickou výhodu”, protože mohou využívat také přímo podporu nad tímto nástrojem. Budeme jim moci nabídnout nové produkty jako doprovodné manuály v češtině, specializované e-knihy, návodky, metodické řízení v tomto nástroji, školení přímo k nástroji apod..

Jaké vlastnosti má EA?

Současná verze EA podporuje tyto modely

 • Model BPM (Business Process Modeling)
 • Model tříd (Class model)
 • Model případů užití (Use Case model)
 • Model aktivit (Activity model)
 • Sekvenční model (Sequence model)
 • Komponentní model (Component model)

Kromě toho:

 • Podporuje řízení v týmové práci (eviduje výstupy z projektu, úkoly v projektu apod.)
 • Přiřazuje „resource“ k prvkům modelu
 • Provádí dokumentaci – výstup generovaný v RTF formátu
 • Nabízí výstup modelů v XMI (XMI 1.1) pro kompatibilitu s jinými nástroji
 • Zpřístupňuje model pomocí ActiveX interface
 • Generuje kód a provádí tzv. reverse engineering do kódu C++, Java, C#, VB.Net, Delphi a Visual Basic.

Jak nástroj získat?

Produkt můžete zakoupit v ČR přímo od autorizovaného prodejce HTK Pro s.r.o. na stránkách www.devshop.cz

Stránky firmy Sparx Systems a demo verze

Firma Sparx Systems uvolnila 30-denní demo verzi, kterou si můžete stáhnout z její download stránky. Na stránky firmy Sparx Systems se dostanete tímto odkazem .