June 2020

Monthly Archives

  • Rozpor mezi kreativitou v týmu a dodržováním technologické disciplíny při tvorbě SW (a jaké je řešení)

    Jednou z nejvíce kreativních lidských činností je určitě tvorba SW. Programátor jako meta-tvůrce systému určuje, jak bude jeho virtuální svět vytvořen a jak bude vypadat. Při týmové práci (což výroba SW většinou bývá) se ale na druhé straně  vyžaduje dodržování tzv. technologické disciplíny. Ta naopak ale brzdí kreativitu. Dodržování technologické disciplíny je však určitě nezbytné, protože při jejím porušování se nám celý projekt rozsype jako domeček z karet.

    Otázkou je, jak tento rozpor „kreativita versus disciplína“ při tvorbě SW vyřešit, aniž by ani jedna z těchto dvou zdánlivě protichůdných vlastností nebyla narušena?