April 2017

Monthly Archives

  • V jakém vztahu jsou prvky User Story z agilních technik a Use Case z UML?

    V jedné internetové diskusi jsem narazil na otázku, v jakém vztahu jsou prvky User Story používané v agilních technikách a prvky Use Case zavedené jazykem UML.

    Tyto dva prvky jsou velmi důležitými styčnými body velmi efektivního postupu, ve kterém lze nasadit jednak agilní techniky vývoje (např. SCRUM)  a současně tvořit dokumentaci vývoje pomocí modelování v UML a to bez vzájemného antagonismu těchto dvou technik.

    Proto si v tomto článku vysvětlíme oba prvky a jejich vztah blíže.