Kniha Analytické modelování

obalkaam

Podmínky pro FREE stažení

Není dovoleno její další šíření za úplatu. V případě použítí citace z knihy je třeba uvést odkaz na tuto knihu jako zdroj.

O stažení e-knihy FREE požádejte mailem
na objects@objects.cz, v něm uveďte prosím tyto údaje:

  • jméno, příjmení:
  • pracovní zařazení:
  • firma resp. škola:
  • zda knihu stahujete pouze pro sebe anebo zda ji bude používat skupina pracovníků
  • zdroj, odkud jste obdrželi doporučení na tuto knihu (např. konkrétní stránka, od kolegy, resp. stránky objects.cz znám již dlouho apod.)

Váš mail bude zpracován lidskou obsluhou, poté obdržíte mailem link ke stažení knihy.

V knize je popsán obecný přístup k analýze informačního systému, respektive vytvoření analytického modelu informačního systému pomocí UML, respektujícího zásady objektově orientovaného přístupu. Detailně je popsáno použití dvou základních diagramů UML: Class Diagramu a Use Case Diagramu včetně postupů, jak je tvořit. V demonstračních příkladech jsou kromě již známých analytických vzorů a vzorů GOF využívány také původní vzory autora. Tato kniha je nezbytnou pomůckou nejenom každého analytika IS, ale také vedoucích projektů, vývojářů, technologů a programátorů podnikových systémů.

Navazující internetové školení

Kniha je současně také studijním materiálem oblíbenému internetovému školení AM ADVANCED.