Prezenční a online školení UML, BPMN, USE CASE, OOP, Design patterns

Nový cenový model pro veřejná prezenční školení UML, BPMN, USE CASE, OOP, Design Patterns

Zavádíme u veřejných prezenčních školení nový obchodní a cenový model „Price Level Checking“. Tento model je pro účastníky výhodnější, protože jim umožňuje lépe si zvolit termíny a také protože zavádí možnost využití množstevních slev i pro jednotlivce. Všechna veřejná prezenční školení jsou plánována jako 3denní.

Jak Price Level Checking funguje?

Nabízíme účastníkům nabízí tzv. cenové hladiny. Na každé této hladině je uvedena cena a minimální počet účastníků pro naplnění kurzu. Na vyšší slevové hladině je vyšší minimální počet účastníků a cena je nižší (tj. množstevní sleva).
Zájemce o školení se může přihlásit na dané školení na určité hladině v dané ceně, čímž vyjadřuje ochotu zúčastnit tohoto školení v dané ceně (a případně s nižší cenou). Jakmile se daná hladina s přihlášenými účastníky naplní, cena se uzavře, termín se vyhlásí jako garantovaný s touto cenou a ve skupině přihlášených se začne domlouvat termín. Na tento běh školení se lze ještě přihlásit i po uzavření ceny, ale již pouze v dané uzavřené ceně.

Modelový příklad:

...

Účastník se přihlásí na hladině označené jako A v ceně 13 000 Kč s minimálním počtem 3 účastníků (není naplněno). Na vyšší slevové hladině označené jako B v ceně 11 000 Kč s minimálním počtem 4 účastníků se přihlásí další tři účastníci. Tímto je tato hladina B naplněna (tři z dané hladiny B a jeden z nižší hladiny A), uzavře se “price level checking” pro tuto nabídku. Školení se vyhlašuje jako garantované a bude se konat v ceně hladiny B 11 000 Kč na účastníka. Na tento běh školení se lze přihlásit i po naplnění hladiny v dané uzavřené ceně 11 000 Kč

Po uzavření cenové hladiny budou účastníkům zaslány zálohové faktury, které musí být zaplaceny do termínu školení. Výjimku tvoří účastníci z těch firem, které zálohové faktury neproplácejí. V tom případě se musí dotyčný přihlásit z mailu domény firmy a tato firma vystaví před školením závaznou objednávku.

Jak postupovat, když mám zájem o prezenční školení?

Prohlédněte si obsahy školení níže a vyberte si školení místo (Brno / Praha).
U dané varianty si vyberte cenovou hladinu.
Pošlete přihlášku mailem na adresu objects@objects.cz, stačí kontaktní údaje + kód hladiny (kód obsahuje typ školenía na jaké hladině). Budete poté zapsáni na danou cenovou hladinu.
Jakmile se daná cenová hladina naplní, uzavře se cena a začne se v dané skupině přihlášených dojednávat termín.

Nabídka veřejných prezenčních školení