Prezenční a online školení UML, BPMN, USE CASE, OOP, Design patterns

Využijte možnosti prezenčních školení

  • Prezenční školení jsou určena pro účastníky – jednotlivce (resp. s množstevní slevou pro skupinu účastníků z firmy)
  • Konají se ve školících prostorách v Brně a v Praze.
  • Časový průběh: od 9:00 do 17:00
  • Všechna tato školení nabízíme také jako 2 nebo 3 denní firemní školení inhouse.
   V případě zájmu napište na mail objects@objects.cz

Termíny a způsob přihlášení pro prezenční kurzy

   • Dané kurzy se nabízejí s pevným termínem, viz tabulka níže. Školení v daném termínu se koná buď v Brně anebo v Praze podle zájmu účastníků
   • Podrobnosti k jednotlivým školením a jejich ceny viz níže.

Možnost školení online (virtual classrooom)

 • Uvedená školení nabízíme také ve formě online (virtual classroom)
 • Školení probíhá přes internet ve virtuální učebně, není třeba nikam jezdit.
 • Přednášející je v aktivním kontaktu s posluchači pomocí sdílené obrazovky, účastníci mohou přímo online klást dotazy (audio) resp. přebírají roli prezentátora s ovládáním myši a doplňují své dotazy přímým vstupem na obrazovku.

Termíny a způsob přihlášení pro online kurzy

 • Online kurzy se nabízejí s tzv. “volným termínem s dohodou po přihlášení”. V tomto stavu vyhlášeného kurzu není ještě termín stanoven pevně, po přihlášení dostatečného počtu účastníků se termín dohodne napevno.
 • Pokud máte zájem o dané školení, přihlašte se a napište, že máte zájem o dané online školení, termín bude dohodnut osobně později.

Nepřehlédněte množstevní slevu

U všech zde uvedených prezenčních a online školení poskytujeme pro firmy množstevní slevu „3 + 1“, tj. každý čtvrtý přihlášený z dané firmy má účast zdarma.

Vyhlášené termíny veřejných školení v Brně a v Praze

Školení se konají buď v Brně nebo v Praze podle zájmu účastníků. Termíny, o které již byl projeven zájem, jsou vyznačeny s počtem zájemců, garantované termíny jsou označeny barevně.

Vyhrazujeme si právo optimalizace počtu zájemců na jednotlivé termíny (úprava termínu, popř. místa).

Bližší detaily ke školení viz níže na této stránce.

Školení Termín I Termín II Termín III
Analytické modelování pomocí UML v praxi 25.9. – 27.9.2017 16.10 – 18.10.2017 6.11. – 8.11.2017
Efektivní Use Case Techniky 2.10. – 4.10.2017 23.10. – 25.10.2017 13.11. – 15.11.2017
Čistý návrh v OOP, best practices a Design Paterns 9.10. – 11.10.2017 30.10. – 1.11.2017 20.11. – 22.11.2017

V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.

Pokud u daného termínu není ještě uvedeno místo konání, napište prosím, zda máte zájem o účast v Praze nebo v Brně.

Specifikace veřejných (resp. online) školení

Efektivní Use Case techniky

Délka: 3 dny

Cílová skupina: analytici, vývojáři, produktoví manažeři (business analytici) a vedoucí projektů

Vstupní znalosti: minimální

Seznámíme vás s moderními metodami návrhu USE CASE DIAGRAMU a naučíme vás velmi efektivním a přitom jednoduchým postupům jeho tvorby. Vzhledem k praxi školitele je školení prošpikováno tipy a triky z praxe. Na konkrétních příkladech systémů vám ukážeme, jak se případy užití správně vyhledávají, jak se mají psát scénáře případy užití tak, aby byly použitelné jako zadání do programování. Přímo na příkladu vám ukážeme, jak se kontroluje konzistence a úplnost modelu případů užití tak, aby se mohly určit hranice řešení a nedošlo k fatální chybě bobtnání (exploze) funkcionalit projektu během realizace.

Rámcový obsah:

  • Základní vztahy mezi informacemi v UML nutné pro znalost psaní scénářů
  • Postupy vyhledávání případů užití procesní školou (BPM)
  • Syntaxe BPMN s příklady
  • Tipy a triky při psaní scénářů
  • Interakce mezi případy užití, správné použití, nejčastější chyby
  • Zásady psaní scénářů případů užití a vzory scénářů v ukázkových příkladech s použitím editorů
  • Kontroly modelu na konzistenci v praxi
  • Nejčastější chyby a jak se jim vyvarovat

  Cílem je seznámit vývojáře s postupy procesního modelování, nalézání a tvorby případů užití a správného psaní scénářů.

  Cena prezenční školení (3 dny): 14 850,- Kč

  Cena online školení (3 dny) : 9 900,- Kč

  Termín online školení: napište a dohodneme termín

  Lektor: RNDr. Ilja Kraval

  V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.

  Čistý návrh v OOP, best practices a Design Paterns

  Délka: 3 dny

  Blíže viz školení zde

  Nasazení SCRUM s postupy tvorby dokumentace v UML

  Délka: 3 dny

  Cílová skupina: analytici, technologové, programátoři a vedoucí projektů

  Vstupní znalosti: minimální

  Chybné nasazení postupů vývoje při návrhu IS za pomoci jazyka UML vede často k nežádoucímu „zkostnatění vývoje“ a k pádu vývoje do metodiky Vodopád. Naučíme vás na konkrétních příkladech, jak lze skloubit modelování v UML s nasazením technik SCRUM tak, aby vývoj získal jak agilnost, tak i sílu dokumentace zápisu vývoje v jazyce UML.

  Rámcový obsah:

  • Základní pojmy správných metodik vývoje nutných pro nasazení UML a SCRUM
  • Úvod do agilní techniky SCRUM, základní pojmy a postupy
  • Základní problém Postupy plnění „project backlogu“ a „sprint backlogu“ technikou modelování případů užití (Use Case Model) a procesní školou BPM (Business Proces Model)
  • Řízení a kontrola tvorby modelů UML v technice SCRUM
  • Doporučené postupy, tipy a triky a nejčastější chyby v postupech vývoje pomocí UML v agilní technice SCRUM s příklady

  Cílem je seznámit vývojáře s postupy návrhu IS pomocí UML a OOP a při zavedení techniky vývoje SCRUM

  Cena prezenční školení (3 dny): 14 850,- Kč

  Cena online školení (3 dny) : 9 900,- Kč

  Termín online školení: napište a dohodneme termín

  Lektor: RNDr. Ilja Kraval

  V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.

  Analytické modelování v UML v praxi

  Délka: 3 dny

  Cílová skupina: analytici, technologové, programátoři a vedoucí projektů

  Vstupní znalosti: minimální

  Naučíme vás technikám procesního modelování BPMN, Use Case technikám, tvorbě doménových modelů a dalším nutným skills analytika. V rámci školení si prozkoušíte také spoustu příkladů z praxe.

  Školení vede zkušený školitel a konzultant RNDr. Ilja Kraval

  Rámcový obsah:

  • Základní principy vývoje IS, úrovně abstrakce, povinné výstupní a doprovodné analytické dokumenty v UML
  • Syntaxe a návrh analytického Class Modelu, možné vztahy mezi informacemi v systému, mapování do technologie
  • Procesní škola nalézání případů užití, tvorba BPM a UCM modelů, procesní mapa
  • Syntaxe Use Case diagramu (Actor, Include, Extend, Generalization atd.)
  • Pravidla pro psaní scénářů, vztah ke Class modelu
  • Nejčastější chyby analytika
  • Kontrola úplnosti a konzistence Use Case Modelu, metody vyhledávání chybějících funkcionalit
  • Výstupy analytika pro jiné oblasti projektu (řízení projektů, testování, obchod, aj.)
  • Vztah tvorby analytických dokumentů s možnostmi nasazení agilní metodiky SCRUM (s příkladem)

  Cílem je seznámit vývojáře s metodami efektivního návrhu IS na analytické úrovni.

  Cena prezenční školení (3 dny): 14 850,- Kč

  Cena online školení (3 dny) : 9 900,- Kč

  Termín online školení: napište a dohodneme termín

  Lektor: RNDr. Ilja Kraval

  V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.

  Efektivní postupy návrhu IS pomocí UML a OOP I (BASE)

  Délka: 3 dny

  Cílová skupina: analytici, technologové, programátoři a vedoucí projektů

  Vstupní znalosti: minimální

  Rámcový obsah:

  • Základní postupy návrhu IS za pomoci UML
  • Všechny diagramy v UML a jejich použití v různých úrovních abstrakce
  • Nejčastější chyby při návrhu IS
  • Příklady z praxe

  Cílem je seznámit vývojáře s postupy návrhu IS pomocí UML a OOP v základech.

  Cena prezenční školení (3 dny): 14 850,- Kč

  Cena online školení (3 dny) : 9 900,- Kč

  Termín online školení: napište a dohodneme termín

  Lektor: RNDr. Ilja Kraval

  V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.

  Efektivní postupy návrhu IS pomocí UML a OOP II (ADVANCED)

  Délka: 3 dny

  Cílová skupina: analytici, technologové, programátoři a vedoucí projektů

  Vstupní znalosti: minimální

  Rámcový obsah:

  • Vylepšené postupy návrhu IS za pomoci UML
  • Efektivní postupy s příklady z praxe
  • Extenze jazyka UML a její praktické využití při návrhu IS
  • Chybné postupy a jak se jim vyvarovat
  • Nasazení nástroje EA prakticky a efektivně
  • Příklady z praxe

  Cílem je seznámit pokročilejší vývojáře s efektivními postupy návrhu IS pomocí UML a OOP a nástroje EA.

  Cena prezenční školení (3 dny): 14 850,- Kč

  Cena online školení (3 dny) : 9 900,- Kč

  Termín online školení: napište a dohodneme termín

  Lektor: RNDr. Ilja Kraval

  V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.