Prezenční a online školení UML, BPMN, USE CASE, OOP, Design patterns

Nepřehlédněte množstevní slevu

U všech zde uvedených prezenčních školení (nikoliv online) poskytujeme pro firmy množstevní slevu „2 + 1“, tj. každý třetí přihlášený z dané firmy má účast zdarma (jeden je málo, přihlašte se dva, zúčastněte tři).

Vyhlášené termíny veřejných školení v Brně a v Praze

Prezenční školení se konají buď v Brně nebo v Praze podle zájmu účastníků. Termíny, o které již byl projeven zájem, jsou vyznačeny s počtem zájemců, garantované termíny jsou označeny barevně.

Vyhrazujeme si právo optimalizace počtu zájemců na jednotlivé termíny (úprava termínu, popř. místa). Minimální počet účastníků u prezenčního školení: 2, u online školení: 3.

Bližší detaily ke školení viz níže na této stránce.

Online školení mají stejný obsah, probíhají ve virtuální učebně přes internet a jejich termín se stanovuje dohodou.

Školení Termíny
Čistý kód v OOP & Design Paterns 05.03. – 07.03.2018
19.03. – 21.03.2018
  09.04. – 13.04.2018,  
 Brno, termín garantován, 
 5 denní školení v ceně 3denního 

23.04. – 25.04.2018
09.05. – 11.05.2018
21.05. – 23.05.2018
04.06. – 06.06.2018
18.06. – 20.06.2018
Efektivní Use Case Techniky 26.02. – 28.02.2018, Brno, 1 účastník
12.03. – 14.03.2018
14.05. – 16.05.2018
28.05. – 30.05.2018
11.06. – 13.06.2018
Analytické modelování IS pomocí UML 05.03. – 07.03.2018, Brno, jeden účastník
19.03. – 21.03.2018
23.04. – 25.04.2018
09.05. – 11.05.2018
21.05. – 23.05.2018
04.06. – 06.06.2018
18.06. – 20.06.2018
Jak skloubit SCRUM a UML 26.02. – 28.02.2018
12.03. – 14.03.2018
16.04. – 18.04.2018 Brno termín garantován
14.05. – 16.05.2018
28.05. – 30.05.2018
11.06. – 13.06.2018
Efektivní postupy OOP a UML BASE v případě zájmu pošlete mail a po dohodě termín vyhlásíme
Efektivní postupy OOP a UML ADVANCED v případě zájmu pošlete mail a po dohodě termín vyhlásíme


Pokud u daného termínu není ještě uvedeno místo konání, napište prosím, zda máte zájem o účast v Praze nebo v Brně.

V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.

Specifikace veřejných (resp. online) školení

Efektivní Use Case techniky

Délka: 3 dny

Cílová skupina: analytici, vývojáři, produktoví manažeři (business analytici) a vedoucí projektů

Vstupní znalosti: minimální

Seznámíme vás s moderními metodami návrhu USE CASE DIAGRAMU a naučíme vás velmi efektivním a přitom jednoduchým postupům jeho tvorby. Vzhledem k praxi školitele je školení prošpikováno tipy a triky z praxe. Na konkrétních příkladech systémů vám ukážeme, jak se případy užití správně vyhledávají, jak se mají psát scénáře případy užití tak, aby byly použitelné jako zadání do programování.

Přímo na příkladu vám ukážeme, jak se kontroluje konzistence a úplnost modelu případů užití tak, aby se mohly určit hranice řešení a nedošlo k fatální chybě bobtnání (exploze) funkcionalit projektu během realizace.

Rámcový obsah:

  • Základní vztahy mezi informacemi v UML nutné pro znalost psaní scénářů
  • Postupy vyhledávání případů užití procesní školou (BPM)
  • Syntaxe BPMN s příklady
  • Tipy a triky při psaní scénářů
  • Interakce mezi případy užití, správné použití, nejčastější chyby
  • Zásady psaní scénářů případů užití a vzory scénářů v ukázkových příkladech s použitím editorů
  • Kontroly modelu na konzistenci v praxi
  • Nejčastější chyby a jak se jim vyvarovat

  Cílem je seznámit vývojáře s postupy procesního modelování, nalézání a tvorby případů užití a správného psaní scénářů.

   

  Cena prezenčního školení (3 dny): 14 850,- Kč

  Nejbližší termín prezenčního školení viz zde

   

  Cena online školení (3 dny) : 9 900,- Kč

  Termín online školení: napište a dohodneme termín

   

  Lektor: RNDr. Ilja Kraval

  V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.

  Čistý kód v OOP & Design Paterns

  Blíže o školení viz zde

  Jak skloubit SCRUM a UML

  Délka: 3 dny

  Cílová skupina: analytici, technologové, programátoři a vedoucí projektů

  Vstupní znalosti: minimální

  Chybné nasazení postupů vývoje při návrhu IS za pomoci jazyka UML vede často k nežádoucímu „zkostnatění vývoje“ a k pádu vývoje do metodiky Vodopád. Naučíme vás na konkrétních příkladech, jak lze skloubit modelování v UML s nasazením technik SCRUM tak, aby vývoj získal jak agilnost, tak i sílu dokumentace zápisu vývoje v jazyce UML.

  Rámcový obsah:

  • Základní pojmy správných metodik vývoje nutných pro nasazení UML a SCRUM
  • Úvod do agilní techniky SCRUM, základní pojmy a postupy
  • Základní problém Postupy plnění „project backlogu“ a „sprint backlogu“ technikou modelování případů užití (Use Case Model) a procesní školou BPM (Business Proces Model)
  • Řízení a kontrola tvorby modelů UML v technice SCRUM
  • Doporučené postupy, tipy a triky a nejčastější chyby v postupech vývoje pomocí UML v agilní technice SCRUM s příklady

  Cílem je seznámit vývojáře s postupy návrhu IS pomocí UML a OOP a při zavedení techniky vývoje SCRUM

   

  Cena prezenční školení (3 dny): 14 850,- Kč

  Nejbližší termín prezenčního školení viz zde

   

  Cena online školení (3 dny) : 9 900,- Kč

  Termín online školení: napište a dohodneme termín

   

  Lektor: RNDr. Ilja Kraval

  V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.

  Analytické modelování IS pomocí UML

  Blíže o školení viz zde

  Efektivní postupy návrhu IS pomocí UML a OOP I (BASE)

  Délka: 3 dny

  Cílová skupina: analytici, technologové, programátoři a vedoucí projektů

  Vstupní znalosti: minimální

  Rámcový obsah:

  • Základní postupy návrhu IS za pomoci UML
  • Všechny diagramy v UML a jejich použití v různých úrovních abstrakce
  • Nejčastější chyby při návrhu IS
  • Příklady z praxe

  Cílem je seznámit vývojáře s postupy návrhu IS pomocí UML a OOP v základech.

   

  Cena prezenční školení (3 dny): 14 850,- Kč

  Nejbližší termín prezenčního školení viz zde

   

  Cena online školení (3 dny) : 9 900,- Kč

  Termín online školení: napište a dohodneme termín

   

  Lektor: RNDr. Ilja Kraval

  V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.

  Efektivní postupy návrhu IS pomocí UML a OOP II (ADVANCED)

  Délka: 3 dny

  Cílová skupina: analytici, technologové, programátoři a vedoucí projektů

  Vstupní znalosti: minimální

  Rámcový obsah:

  • Vylepšené postupy návrhu IS za pomoci UML
  • Efektivní postupy s příklady z praxe
  • Extenze jazyka UML a její praktické využití při návrhu IS
  • Chybné postupy a jak se jim vyvarovat
  • Nasazení nástroje EA prakticky a efektivně
  • Příklady z praxe

  Cílem je seznámit pokročilejší vývojáře s efektivními postupy návrhu IS pomocí UML a OOP a nástroje EA.

   

  Cena prezenční školení (3 dny): 14 850,- Kč

  Nejbližší termín prezenčního školení viz zde

   

  Cena online školení (3 dny) : 9 900,- Kč

  Termín online školení: napište a dohodneme termín

   

  Lektor: RNDr. Ilja Kraval

  V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.