Kurz profesního růstu analytika AM PROFESSIONAL
distanční e-kurz

Nabídka kurzu

Na četná přání absolventů našich kurzů nabízíme nový typ školení distančního e-learningového kurzu s názvem „Kurz profesního růstu analytika AM PROFESSIONAL“. Tento kurz je již velmi praktické povahy: Jeho náplní je řešení konkrétního analytického modelu jako části reálného systému, tj. návrh business procesů, model případů užití, class diagramy a to konkrétně jako související příklady části konkrétního systému. Vyzkoušejte si analytický návrh přímo v praxi!

Doporučujeme vám přečíst si dokument Rámcové zadání pro kurz AM PROFESSIONAL.

Na konci kurzu obdrží účastníci certifikát o absolvování tohoto kurzu. Kurz je veden zkušeným konzultantem RNDr. Iljou Kravalem.

Časový průběh kurzu

 • Kurz je nabízen na internetu pro firmy a jednotlivce.


 • Maximální počet je stanoven na 15 účastníků. Toto omezení je dáno snahou o kvalitní individuální přístup ke každému z nich.


 • Po uzávěrce se běh spustí a účastníci dostanou přístup k aplikaci na internetu a začnou řešit analytické modely podle zadání.


 • Datum ukončení kurzu je stanoveno v rozmezí 2 měsíců od zahájení v závislosti na průběhu kurzu.


Nejlepší učení je praxí

 • Kurz je veden interaktivní distanční formou přes internet, takže účastník jej může postupně absolvovat kdekoliv a kdykoliv podle vlastního uvážení (třebas i každou neděli večer, pokud chce). Kurz je poměrně dost obsáhlý, takže jeho prezenční forma je vyloučena.


 • Účastníci řeší přímo v praxi konkrétní agendu metodami a postupy od zadání až po návrh analytického modelu v posloupnosti kapitol, které jsou obdobou iterace při vývoji. Každá kapitola je ukončena odevzdaným návrhem řešení, nad nímž se průběžně diskutuje, navrhují varianty apod.


 • Součástí kurzu je diskusní fórum daného běhu kurzu, kde účastník může klást otázky školiteli anebo diskutovat s ostatními účastníky k tématům a vzniklým otázkám. Do diskusního fóra mají přístup všichni účastníci daného běhu kurzu včetně školitele, účastníci vystupují pod anonymními nicky.


 • Účastník v průměru stráví 3-5 hodin týdně při řešení příkladů v kurzu.


 • Na konci kurzu absolvent získá certifikát o absolvování školení.


Cena kurzu se slevou

Pro 1 účastníka je cena se slevou pro nejbližší termín stanovena na

9 900,- Kč   4 900,- Kč

 • cena je uvedena bez DPH, vůči neplátcům DPH je možné fakturovat bez DPH


 • účastníci ze Slovenska mají možnost platit v EURECH na účet vedený přímo na Slovensku


Nejbližší termín

Nejbližší termín kurzu s názvem AM PROFESSIONAL 2016 3 je vyhlášen na

termín není zatím stanoven

V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.