Základy moderního objektového programování a Design Patterns
distanční e-kurz

Neznalost OOP a Design Patterns patří k základním neznalostem vývojářů

Ukazuje se, že znalost problematiky OOP a Design Patterns je velmi důležitá nejen pro technology a programátory, ale také pro analytiky. Ti ji sice nemusí znát až tak aktivně a precizně, jako technologové, ale ke své analytické práci by měli velmi dobře chápat ve smyslu „o co v OOP jde“.

Navíc by jako analytici měli znát velmi dobře podstatu a poslání některých základních vzorů, určitě minimálně COMMAND, OBSERVER, STRATEGY aj.

Kurz je určen jak pro úplné začátečníky v OOP (díky solidním základům úvodem), tak i pro pokročilé (díky spoustě příkladů z praxe).

Co od tohoto kurzu získáte

  • V jednotlivých kapitolách vám bude postupně zpřístupněno nové doplněné a předělané vydání nové knihy OOP a Design patterns (chráněno autorským právem)


  • Součástí kurzu budou cvičení, kde si přímo ověříte znalosti z probírané látky.


  • Jako účastníci workshopu budete mít přístup do diskusního fóra, kterého se aktivně účastní i autor knihy – vedoucího kurzu.


Neváhejte, přihlaste se do kurzu a vstupte do zajímavého světa objektového programování!

Cena kurzu

Pro 1 účastníka je cena se slevou pro nejbližší termín stanovena na

950,- Kč

  • cena je uvedena bez DPH, vůči neplátcům DPH je možné fakturovat bez DPH


  • účastníci ze Slovenska mají možnost platit v EURECH na účet vedený přímo na Slovensku


Nejbližší termín

Nejbližší termín kurzu s názvem OOP DP DISTANCE 2016 1 je vyhlášen na

termín není zatím stanoven

Přihlášení do kurzu

V případě zájmu resp. dotazů pošlete mail na adresu objects@objects.cz anebo použijte přihlášku zde, další podrobnosti budou upřesněny.