Použití nástroje EA pro vývoj IS pomocí OOP a UML inhouse

Jak používáte nástroj Enterprise Architect ve vaší firmě?

Potřebujete ve vaší firmě používat nástroj EA opravdu efektivně a účelně v souladu se správnými postupy vývoje SW?

Chcete se ve vašem týmu naučit postupy tvorby pro dokumentaci nutných diagramům, jako jsou BPMN, UCM, CLASS MODEL aj., přímo v nástroji EA podrobně krok za krokem?

Pak věnujte pozornost tomuto školení UML & EA. V tomto školení se účastníci seznámí s praktickým použitím nástroje EA přímo na příkladech, přitom podrobně a přímo v EA, naučí se týmové práci nad EA (verzování, práce se sdílenou databází, sehrávání změn offline atd.) a dalším nutným postupům v tomto nástroji, zejména tvorba analytických dokumentů, dokument designu aj. Současně s vysvětlením postupů v EA bude vytvořen ukázkový příklad, buď část vašeho systému anebo dodaný letkorem.

Vše je prezentováno přímo v EA.

Délka školení: 2 nebo 3 dny

Možnosti volby technologie školení / konzultace

  • inhouse u vás ve firmě
  • online videokonference, virtual class

Možnost dotace

Pro zaměstnance (i potenciální) a OSVČ je možné zažádat na toto školení o dotaci ÚP a získat ho pouze za 15 % jeho ceny. Zbylých 85% ceny kurzu lze hradit z dotačního programu POVEZ II. Více informací Vám rádi zašleme emailem.

V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.