Customizované školení na míru přesně pro vás

Využijte možnosti customizace školení pro vaši firmu

Možnosti volby technologie školení

  • inhouse u vás ve firmě
  • online videokonference, virtual class

Možnost dotace

Pro zaměstnance (i potenciální) a OSVČ je možné zažádat na toto školení o dotaci ÚP a získat ho pouze za 15 % jeho ceny. Zbylých 85% ceny kurzu lze hradit z dotačního programu POVEZ II. Více informací Vám rádi zašleme emailem.

Nabídka možností customizovaného školení

  • Efektivní Use Case techniky, 2dny
  • Jak skloubit agilní techniku vývoje SCRUM s návrhem IS pomocí UML v příkladech, 2 dny
  • Úvod do OOP pro analytiky, 2 dny
  • Čistota objektového programování a Design Patterns, 2 dny
  • Úvod do procesního modelování v syntaxi BPMN, 2 dny
  • Jiná témata týkající se návrhu IS pomocí UML dle vašeho výběru

V případě zájmu pošlete mail na adresu objects@objects.cz, poté domluvíme podrobnosti.