Efektivní postupy návrhu IS pomocí OOP a UML in-house

Když je něco špatně

chaos
 • Nejste spokojeni s postupy vývoje SW ve vaší firmě?
 • Připadá vám dokumentace vývoje příliš slabá?
 • Je každý zásah do systému detektivkou?
 • Připomíná vám vývoj SW spíše hašení požáru než výrobu SW?
 • Nelze při vývoji ve vaší firmě rozumně predikovat další postupy?
 • Zvyšuje se s každým zásahem do systému jeho nestabilita?
 • Zjišťujete, že se tvoří paskvilný kód molochálního typu se špageti efekty, se slepenci a šmodrchanci?

Jak zlepšit stav

Jako první nezbytný krok musíte zvýšit vědomosti a znalosti vývojářů a vedoucích pracovníků minimálně v těchto oblastech:

 • OOP, SOLID, Design Patterns, vrstvy systému
 • analýza, BPMN a Use Case techniky, doménový model
 • potřebné UML diagramy vznikající in-situ při vývoji
 • moderní technologie, ORM, IOC, architektury IS
 • postupy vývoje, agilní techniky, např. SCRUM
 • CASE nástroje a nástroje pro dokumentaci včetně nástrojů pro řízení vývoje IS (JIRA, apod.)
banner4

Řešením je kompaktní školení

 
 • získáte ucelené školení pokrývající celou oblast s logicky navazujícím obsahem
 • školení vám bude prezentovat zkušený školitel RNDr. Ilja Kraval (LinkedIn) , který za 17 let praxe proškolil již více než 100 firem v ČR a na Slovensku
 • v rámci cvičení vám školení poskytne spoustu ukázkových příkladů z praxe
 • v závěrečné části školení budete se školitelem řešit příklady přímo z vašeho SW, získáte tak v rámci školení i hodiny konzultací
 • můžete si prohlédnout rámcovou osnovu školení (mění se podle požadavků) .

Organizace školení

Vzhledem k rozsahu probírané látky je školení koncipováno jako 5denní, běh školení může být rozděleno na 3 + 2 dny ve dvou různých týdnech (aby vývojáři nebyli nepřítomni na pracovišti po celý pracovní týden). Předpokládané zahájení je navrženo v každý den na 9:00, ukončení podle potřeby. Cena školení je nezávislá na počtu účastníků, tím je v ceně ukryta množstevní sleva (pro více účastníků je cena na jednoho účastníka nižší).

Možnost dotace

Pro zaměstnance (i potenciální) můžete zažádat na toto školení o dotaci ÚP a získat ho pouze za 15 % jeho ceny. Zbylých 85% ceny kurzu lze hradit z dotačního programu POVEZ II. Více informací o velmi efektivním postupu získání dotace Vám rádi zašleme emailem.

V případě zájmu nás kontaktujte

Neváhejte a napište mail na naši mailovou adresu, rádi zodpovíme dotazy. Další případné kroky včetně detailů domluvíme mailovou korespondencí.