Čistý kód v OOP & Design Patterns, in-house / prezenční

Netvořte špinavý zašmodrchaný a slepený kód

 • Je kód vašeho systému až příliš netransparentní?
 • Je každý zásah do systému velkou detektivkou?
 • Musíte při přidávání funcionalit měnit již vyvinutý kód?
 • Nastává v kódu tzv. špagety efekt, tj. vše souvisí se vším?
 • Je obtížné až nemožné kód fyzicky rozdělit do vrstev a do menších modulů?
 • Je zavádění SCRUM techniky spíše formalitou, kdy se s každým sprintem musí předělat spousta věcí z minulých sprintů?
 • Chová se váš systém jako velký nepřehledný nesrozumitelný slepený moloch?
   

Řešením je dodržování principů OOP, SOLID a Design Patterns GOF

 • Naučíme vaše vývojáře nejen základům OOP, ale i tvorbě čistého kód podle principů SOLID
 • Naučíme vaše vývojáře navrhovat flexibilní čistý kód pomocí velmi silných 23 vzorů Design Patterns (GOF)
 • Naučíme vaše vývojáře správně určovat vrstvy kódu a naučí se, jakým postupem se stříhá systém
 • Procvičíme vaše vývojáře na konkrétních ukázkách nečistého kódu – budou muset sami najít správné řešení
 • Naučíme vaše vývojáře, jak se hledají body neflexibility v kódu a jak se jich zbavit
 • Ukážeme na konkrétních příkladech, jak nasadit čistý kód spolu s agilními technikami (SCRUM a pod.)

Charakteristika kurzu

 • Cílová skupina: analytici, technologové, programátoři a vedoucí projektů
 • Vstupní znalosti: minimální základy programování
 • Místo konání inhouse školení: u vás ve firmě anebo prezenční
 • Počet účastníků in-house varianty: libovolný, max. 15
 • Délka: 3 dny
 • Cena in-house školení : dohodou
 • Cena školení in-house je nezávislá na počtu účastníků, tím je v ceně ukryta množstevní sleva (pro více účastníků je cena na jednoho účastníka nižší).
  Prezenční školení:
 • Toto školení se nabízí také jako veřejné prezenční pro jednotlivce, blíže viz zde .

ukázat rámcový obsah

 • Základní pojmy OOP, principy OOP, SOLID,
 • Tvorba čistého OOP kódu, prohřešky a jak se jim vyhnout
 • Úvod do Design Patterns (návody, principy, šablona vzorů)
 • Všech 23 vzorů Design Patternsv pořadí od jednoduchých po složité (COMMAND, OBSERVER atd.) v praktických příkladech
 • Vyhledávání bodů neflexibility prakticky
 • OOP, Design Patterns a SCRUM, jak se zabíjí agilnost

V případě zájmu nás kontaktujte

Neváhejte a napište mail na naši mailovou adresu, rádi zodpovíme dotazy. Další případné kroky včetně detailů domluvíme mailovou korespondencí.